Djupgranskning - Företagskund

Jag granskar innehållet i de av dig utvalda produkterna och skickar djupgående frågor till tillverkaren samt industrin, för
att säkerställa att produkten lever upp till vad som sägs i marknadsföringen. Vid behov används även olika databaser. Granskningen omfattar inte smink, hårfärger eller t ex rengöringsprodukter.

Frågorna rör enbart kemikalierna i den specifika produkten, odling av råvarorna som sedan blir till kemikalierna samt hur dessa sedan behandlas för att få fram kemikalien ifråga. Observera att tillverkare/industrin ibland inte kan/vill besvara de frågor som ställs.

Granskningsfrågorna gäller följande:

 • Hur många ekologiska respektive naturliga kemikalier ingår i produkten
 • Vilket ursprung har ovanstående kemikalier
 • Är kemikalierna uppblandade och/eller konserverade med andra kemikalier
 • Vilket ursprung har i så fall dessa andra kemikalier
 • Vilka andra kemikalier ingår i produkten / Vad är dess syfte
 • Används biotekniskt framtagna kemikalier
 • Vilket ursprung har i så fall dessa kemikalier
 • Vilka industriella metoder används i produktionen av kemikalierna
 • Används andra kemikalier i produktionen av kemikalierna
 • Hur har dessa eventuella andra kemikalier i sin tur producerats
 • Vilket ursprung har dessa eventuella andra kemikalier – odlingsmetod alt. industriellt framtagna

Beställning och betalning

Gör din beställning via kontaktformuläret.

Vid beställning av produktgranskning betalar du via faktura.

När ditt företag gör en beställning så skickar jag över ett uppdragsavtal. Detta avtal ska undertecknas och sedan skickas tillbaka till mig. Därefter utförs granskningen av valda produkter.